گالری عکس شما

 
مسئولین، سرپرستان، مربیان و ورزشکاران عزیز و گرامی، به تبریز، دانشگاه فنی و حرفه‌ای تبریز و المپیاد فرهنگی، ورزشی خوش‌آمدید.
لطفا عکس‌های یادگاری خود را، از المپیاد و تبریز با ما به اشتراک بگذارید.

شماره ایتا (09143035165)

2میلیون تومان برای4عکس برگزیده ارسالی از طرف مربیان و سرپرستان حاظر در المپیاد
2میلیون تومان برای4 عکس برگزیده ارسالی از طرف عوامل اجرای حاظر در المپیاد    
8میلیون تومان برای16عکس برگزیده ارسالی از طرف ورزشکاران حاظر در المپیاد    

برای بزرگ کردن عکس، روی عکس راست کلیک کرده و باز کردن را بزنید.
ارسالی: خانم رسولی سرپرست تیم زنجان ارسالی :  خانم پناهی مربی تیم والیبال گیلان
ارسالی :  خانم پناهی مربی تیم والیبال گیلان ارسالی :  خانم پناهی مربی تیم والیبال گیلان
ارسالی :  خانم پناهی مربی تیم والیبال گیلان ارسالی :  خانم پناهی مربی تیم والیبال گیلان
ارسالی : خانم فاطمه موسایی از کمیته داوطلبین ارسالی : خانم فاطمه موسایی از کمیته داوطلبین
ارسالی : خانم فاطمه موسایی از کمیته داوطلبین ارسالی : خانم نجمه محمد پور مربی تیم والیبال مازندران
ارسالی : خانم نجمه محمد پور مربی تیم والیبال مازندران ارسالی : خانم نجمه محمد پور مربی تیم والیبال مازندران
ارسالی : خانم مریم کافی نژاد سرپرست کرمان ارسالی : خانم مریم کافی نژاد سرپرست کرمان
ارسالی : خانم مریم کافی نژاد سرپرست کرمان ارسالی : خانم مریم کافی نژاد سرپرست کرمان
ارسالی : خانم مریم کافی نژاد سرپرست کرمان ارسالی : خانم نگین اسماعیلی بازیکن تیم کاراته از تهران
ارسالی : خانم نگین اسماعیلی بازیکن تیم کاراته از تهران
ارسالی : خانم نگین اسماعیلی بازیکن تیم کاراته از تهران ارسالی : خانم نگین اسماعیلی بازیکن تیم کاراته از تهران
ارسالی : خانم نگین اسماعیلی بازیکن تیم کاراته از تهران ارسالی : خانم آرزو کیا نی از تیم کاراته منطقه 7
ارسالی : خانم آرزو کیا نی از تیم کاراته منطقه 7 ارسالی : خانم آرزو کیا نی از تیم کاراته منطقه 7
ارسالی : خانم آرزو کیا نی از تیم کاراته منطقه 7 ارسالی : خانم آرزو کیا نی از تیم کاراته منطقه 7
خانم آرزو کیا نی از تیم کاراته منطقه 7
ارسالی: خانم مریم گرامی از تیم تیراندازی منطقه 5  ارسالی: خانم مریم گرامی از تیبم تیراندازی منطقه 5
ارسالی:خانم مریم گرام ازتیم کاراته منطقه 5 ا
ارسالی:خانم مریم گرامی از تیم دوومیدانی منطقه5
 

ارسالی:خانم نادیا قیاسی از کمیته داوطلبین


ارسالی:خانم نادیا قیاسی از کمیته داوطلبین

ارسالی:خانم نادیا قیاسی از کمیته داوطلبین