عوامل اجرایی

 

(هجدهمین دوره دختران، بیست ‌و هفتمین دوره پسران)
معاونت فرهنگی و دانشجویی
مرکز مشاوره، تربیت بدنی و سلامت دانشجویی

دانشگاه فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی
تبریز، تابستان 1402


 

مسئول انجمن ورزشی نام و نام خانوادگی شماره تلفن تماس
تنیس روی میز  مهدی صادری 09144169949
تنیس روی میز زهرا اصغری 09144183027
شنا لادن زودفکر 09144063765
شنا امیر شکیب 09302373714
دو و میدانی محمد وجدان زاده 09143139017
فوتسال فرناز جنانی 09367161577
فوتسال کریم کارکن 09141040853
والیبال فهیمه منافی 09355139177
والیبال ابولفضل فرخزاد 09141025510
بدمینتون هادی جوانی 09364843036
بدمینتون خانم مهرجویی 09149166247
تکواندو مهسا زاور 09372654285
تکواندو فرهاد نریمانی 09144106141
کاراته سعید رضایی 09141140531
کاراته زهرا موبدی 09365445958
تیراندازی آقای احمدی 09143154047
تیراندازی لعیا بابایی 09149013356
کشتی آقای ملکی 09369546899
معاون فنی آقای قیامی 09143170209
مسئول انجمن های ورزشی آقای خسروی 09144147798
مسئول انجمن های ورزشی خانم زارع 09144022553
کمیته پذیرش آقای مهدی خانی 09143147586
کمیته اسکان آقای فتحی 09148374002
کمیته تغذیه آقای شمشیری 09149144005
کمیته پزشکی آقای دکتر خانی 09149263371
کمیته ترابری آقای آرمند 09143064192
کمیته مالی آقای حامدی 09144068106
کمیته خدمات آقای جمع 09149091711
کمیته انتشارات آقای قاسم نژاد  09143035165
کمیته انظباطی آقای آزادان 09120879463
کمیته قرارداد ها آقای شریف 09149044659
کمیته داوطلبین خانم دارایی 09147889633
کمیته داوطلبین آقای حلاج 09143097712
کمیته حراست اقای پهلوان 09149147215
دبیرخانه اقای ابراهیمی 09144022473
کمیته تعمیر و تجهیز اماکن اقای نوزاد 09144084942
کمیته روابط عمومی آقای راعی 09143135304
کمیته پژوهش خانم ابراهیمی 09149944181
کمیته پژوهش آقای صادقی 09148963385