تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1402
کد 105

نحوه برگزاری مسابقات دختران

به اطلاع میرساند کلیه رقابت های بخش دختران مطابق قوانین فدراسیون مربوطه و با حجاب اسلامی برگزار خواهد شد.
به اطلاع میرساند کلیه رقابت های بخش دختران مطابق قوانین فدراسیون مربوطه و با حجاب اسلامی برگزار خواهد شد.