تاریخ : جمعه 27 مرداد 1402
کد 108

بازدید مسئولان سازمان مرکزی از دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای تبریز

بازدید معاونت محترم اداری مالی دانشگاه فنی حرفه ای جناب آقای دکتر اوصالی و مشاور محترم رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی و هماهنگی امور استانها جناب آقای دکتر حاجی نژاد و رییس محترم استانی جناب آقای دکتر احمدی و هیات رییسه از دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز و همچنین آموزشکده الزهرا تبریز پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲