تاریخ : جمعه 27 مرداد 1402
کد 109

پرسش نامه پژوهشی المپیاد

ورزشکار عزیز، ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می‌گردد به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای کار یک تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است. اميد است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می‌شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهيد. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. پیشاپیش از همکاری صميمانه شما تشکر می‌نمایم.
ورزشکار عزیز، ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می‌گردد به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای کار یک تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است. اميد است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می‌شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهيد. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. پیشاپیش از همکاری صميمانه شما تشکر می‌نمایم.